શું જન ગણ મન થી ઇસ્લામ ખતરા માં?

હમણાં બિહાર વિધાનસભા મા ધારાસભ્ય ખુર્શીદ અહેમદ એ જય શ્રી રામ કીધું અને વિવાદો નો વંટોળ ચાલુ થઈ ગયો. વાત તો ત્યાં સુધી આવી ગઈ કે એક ફતવા દ્વારા તમામ મુસ્લિમો ને …

Glory of Indian Astrology

“Maharshi Bhrugu” The Indian Astrology is an essential part of the humankind. The most ignored by the modern so-called scientific people, the Bhrugu Samhita of Indian Astrology is the first …