શું જન ગણ મન થી ઇસ્લામ ખતરા માં?

હમણાં બિહાર વિધાનસભા મા ધારાસભ્ય ખુર્શીદ અહેમદ એ જય શ્રી રામ કીધું અને વિવાદો નો વંટોળ ચાલુ થઈ ગયો. વાત તો ત્યાં સુધી આવી ગઈ કે એક ફતવા દ્વારા તમામ મુસ્લિમો ને …