1947ના જાજરમાન ભાવનગર ને વિકાસ માં ગ્રહણ કોણે લગાવ્યું?

થોડા સમય પહેલા ભાવનગર ના દૈનિક “સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર” માં ભાવનગર ની પ્રતિભા તથા અહિયાં ના લોકો ના અન્ય શહેરો માં થતા સ્થળાંતર વિષે એક વિસ્તૃત અહેવાલ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો હતો. …

Bahubali Indian Movie Cover Poster

इस सीन से पता चलेगा कि बाहुबली की कहानी कौन सी सदी की है।

इसमें कोई दोराय नही है कि बाहुबली और बाहुबली 2 हिंदी सिनेमा की सबसे कामियाब फ़िल्म है। बाहुबली ने हिंदी फिल्म में मायथोलॉजीकल फ़िल्म के नए अध्याय की शुरुआत की …